Technika Klimatyzacyjna i Grzewcza Sp. z o.o.

(biuro) ul. Syrokomli 5, 51-141 Wrocław
(siedziba) ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław

Tel. 71 341 30 70
Kom. 605 676 706
Fax 71 341 37 88
biuro@tkg-klimatyzacja.pl

NIP: 899-25-55-738, KRS: 0000250381
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 6 000,00 PLN

 

 

Scroll to top